เว็บโยธาไทย


ยางมะตอยสำเร็จรูปโยธาพรีมิกซ์

ยางมะตอยสำเร็จรูป โยธาพรีมิกซ์

โฆษณากับโยธาไทย

ผู้เขียน หัวข้อ: ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่น  (อ่าน 931 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ admin

 • หน้าตาไม่ดี แต่มีพุง
 • Administrator
 • Sr. Member
 • *****
 • กระทู้: 488
 • เพศ: ชาย
 • นิ่งหลับ ขยับกิน
  • ดูรายละเอียด
  • โยธาไทย
ขอเชิญสมัครอบรม โครงการ ความรู้เรื่องงานบุคคลสำหรับช่างท้องถิ่นในการทํางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานด้านช่าง เป็นบุคลากรที่มีความสําคัญที่จะช่วยให้การทํางานด้านการช่าง เช่นการพัฒนาสาธารณูปโภคในองค์กรปกครองท้องถิ่นนั้นๆ ประสบความสําเร็จ และนอกเหนือจากองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางานแล้ว ความรู้เรื่องงานบุคคล ก็เป็นเรื่องที่สําคัญที่จะช่วยให้ช่างท้องถิ่นสามารถนําความรู้ไปใช้วางแผนอนาคต เพื่อความก้าวหน้าในการทํางานรับราชการ และการพัฒนาตัวเองของช่างท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ อันจะเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานและส่วนรวมด้วยเช่นกัน
            ดังนั้นเพื่อเสริมสร้างความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น สถาบันฝึกอบรมโยธาไทยจึงจัดโครงการอบรม “ความรู้เรื่องงานบุคคลสําหรับช่างท้องถิ่น” ขึ้นเพื่อให้ความรู้แก่ผู้ปฎิบัติงานด้านช่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีความรู้ความเข้าใจในงานบุคคลและเส้นทางความก้าวหน้าในการรับราชการ อันจะเป็นผลดีต่อองค์กรและส่วนรวมต่อไป

รายละเอียด รุ่นที่อบรม
-รุ่นที่ 1  วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมประตูน้ำโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
-รุ่นที่ 2  วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2558 โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์แอนด์รีสอร์ท หาดใหญ่/สงขลา
-รุ่นที่ 3  วันที่ 5-6 มีนาคม 2558 โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่
-รุ่นที่ 4  วันที่ 16-17 มีนาคม 2558 โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อุบลราชธานี
-รุ่นที่ 5  วันที่ 27-28 เมษายน 2558 โรงแรมเดอะแกรนด์ริเวอร์ไซด์ พิษณุโลก

ค่าลงทะเบียน
> ค่าลงทะเบียน 2,400 บาท
รุ่นที่ 1 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 2 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 3 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 4 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
รุ่นที่ 5 ชําระเงินล่วงหน้า ภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ลดเหลือ 2,000 บาท
> ค่าลงทะเบียนรวม อาหารกลางวันและอาหารว่าง
(อปท. เบิกค่าลงทะเบียนได้วันละ 600 บาท ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 28)

วิทยากร อาจารย์วรรณศักดิ์ แก่นทรัพย์ รองปลัดเทศบาลตําบลท่าข้าม อําเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

เนื้อหาการอบรม
วันที่ 1
> พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ.2542 และประกาศที่เกี่ยวข้อง
> บทบาทหน้าที่ของ กถ.,ก.กลาง,ก.จังหวัด ต่อการบริหารงานบุคคล
> อํานาจหน้าที่ของนายก อปท.,ปลัด อปท.ในการบริหารงานบุคคล
> มาตรฐานกําหนดตําแหน่งสายงานช่างทุกตำแหน่งและความก้าวหน้า
> หลักเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบประจําปีบัญชีเงินเดือน
> หลักเกณฑ์การพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษประจําปี (โบนัส)
> การสอบแข่งขัน การบรรจุแต่งตั้ง การขอโอนย้าย การถูกสั่งประจํา
> การเลื่อนระดับในควบ,การเลื่อนนอกระดับควบ
> การเขียนผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
> การคัดเลือก การสอบคัดเลือก การเขียนผลงานเพื่อลดระยะเวลาบริหาร
วันที่ 2
> การเปลี่ยนผ่านจากระบบซีสู่ระบบแท่ง
> ร่าง พรบ.บริหารงานบุคคลฉบับใหม่
> ร่าง โครงสร้างระบบชั้นงานแท่ง 4 แท่ง
> ร่าง มาตรฐานกําหนดตําแหน่งระบบแท่งของสายช่าง
> ร่าง โครงสร้างบัญชีเงินเดือน ขั้นต่ำ-ขั้นสูง
> ร่าง ข้อเสนอการจ่ายเงินเพิ่ม
> การเสนอขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 > ถามตอบ เส้นทางความก้าวหน้าสายวิชาชีพช่าง


ดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สมัครอบรมคลิก   


หรือโทร 081-3282788

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มกราคม 30, 2015, 08:36:56 AM โดย admin »


https://www.facebook.com/yotathai
Line ID : yotathai
Email : yotathai@gmail.com
Mobile : 084-7508118
(กรุณาโทรในวันและเวลาราชการเท่านั้น ห้ามโทรหาในเวลาพักผ่อนเด็ดขาด)


 
Share this topic...
In a forum
(BBCode)
In a site/blog
(HTML)